torstai 18. toukokuuta 2023


Oikkarina politiikassa

Oikeustieteellinen koulutus tarjoaa hyvän perustan poliittiselle uralle. Koulutuksen avulla oppii hahmottamaan oikeusvaltion rakenteita ja soveltamaan lakia käytännössä. Lisäksi koulutus kehittää analyyttistä ajattelua ja taitoa käsitellä laajoja ja monimutkaisia asiakokonaisuuksia. Poliitikkoina toimiikin useita juristitaustaisia ihmisiä.

Koulutuksen tuoma hyöty vaihtelee sen mukaan millä päätöksenteon tasolla työskentelee. Toimin itse opiskelujen ohella kotikunnassani kaupunginvaltuutettua ja itselle erityisesti hallintolain ymmärtämisestä on ollut valtavasti hyötyä. Kunnissa toimivat luottamushenkilöt käyttävät merkittävää julkista valtaa ja päätösten tulee aina olla lainmukaisia. Valtakunnan tasolla kansanedustajien juridisen osaamisen tärkeys tulee vielä vahvemmin esiin, sillä he ovat vastuussa lakien säätämisestä.

Opintojen yhdistäminen politiikkaan on sujunut varsin kivuttomasti. Yliopistossa ja erityisesti oikiksessa ei ole vastaavaa läsnäolopakkoa kuin lukiossa. Käytänteissä on toki kurssi- ja koulukohtaisia eroja, mutta yleisesti voisi todeta, että läsnäolopakollisia opintoja on vähemmän. Näin ollen opintojen ja politiikan yhdistäminen on varsin helppoa, kun voi itse päättää milloin opiskelee.

Poliittiset vaalit muodostavat edelliseen pienen poikkeuksen. Olin nimittäin ehdolla viime kevään eduskuntavaaleissa, jotka ovat jokaiselle ehdokkaalle iso ja aikaa vievä puristus. Vaalien alla opinnot oli pakko laittaa hetkeksi tauolle, jotta työmäärän alla jaksoi pitää itsestään huolta.

Poliittisen päätöksenteon ympäriltä löytyy myös valtavasti erilaisia työtehtäviä, jotka eivät perustu vaaleissa saatuun luottamukseen ja joissa ei tarvitse esiintyä julkisuudessa. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on tarjolla valtavasti erilaisia ja mielenkiintoisia asiantuntijatehtäviä valtakunnan politiikan tarjoamista mahdollisuuksista puhumattakaan.


Lopuksi haluan kannustaa jokaista tulevaa ja jo valmistunutta juristia mukaan politiikkaan. Kunnissa, hyvinvointialueilla ja eduskunnassa tarvitaan oikeuden ammattilaisia ja oikeudenmukaisuuden Suomen rakentajia.

Roope Rantala

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti